داروخانه دکتر اسعدی

جزو صنف داروخانه

بازدید 110

درباره داروخانه دکتر اسعدی


ارائه داروهای خاص و کمیاب/ساخت انواع داروهای ترکیبیعرضه انواع داروهای شرکتی مشاوره داروئی و بهداشتیمشاوره پوست و مو و زیبایی/فروش مکمل های مجاز ورزشیارائه خدمات دارویی بیماران خاص شیمی درمانی پیوندی متابولیک دیالیز ام اس


نیازمندی تاکنون ثبت نگردیده است

تاکنون تخفیفی ثبت نشده است

۱ ماه گذشته

یاسر حسامی

این کاربر نظری ثبت نکرده است

۱ ماه گذشته

علیرضا امیری ابری

این کاربر نظری ثبت نکرده است

۱ ماه گذشته

مرتضی عظیمی

این کاربر نظری ثبت نکرده است

۱ ماه گذشته

محسن فردین

این کاربر نظری ثبت نکرده است

۱ ماه گذشته

محبوبه شاکری

این کاربر نظری ثبت نکرده است

۱ ماه گذشته

sobhan bavafa

این کاربر نظری ثبت نکرده است

۱ ماه گذشته

حسن معتمدی

این کاربر نظری ثبت نکرده است

۱ ماه گذشته

حسن سوقندی

این کاربر نظری ثبت نکرده است

۱ ماه گذشته

مریم صادقی

این کاربر نظری ثبت نکرده است

۱ ماه گذشته

مهری طاهری

این کاربر نظری ثبت نکرده است

۱ ماه گذشته

hamid ghajarian

این کاربر نظری ثبت نکرده است

۲ ماهِ گذشته

رضا مهراني

این کاربر نظری ثبت نکرده است

۲ ماهِ گذشته

مهدی احمدی

این کاربر نظری ثبت نکرده است

۲ ماهِ گذشته

مسعود معدنی

این کاربر نظری ثبت نکرده است

۲ ماهِ گذشته

مهدی طالبیان

این کاربر نظری ثبت نکرده است

۲ ماهِ گذشته

فاطمه محمد آبادی

این کاربر نظری ثبت نکرده است

۲ ماهِ گذشته

m.s kheirabadi

این کاربر نظری ثبت نکرده است

۲ ماهِ گذشته

منيژه ايرواني

این کاربر نظری ثبت نکرده است

۲ ماهِ گذشته

امین حشمتی

این کاربر نظری ثبت نکرده است

۲ ماهِ گذشته

امین حشمتی

این کاربر نظری ثبت نکرده است

۲ ماهِ گذشته

مهدی شمس ابادی

این کاربر نظری ثبت نکرده است

۱ سال گذشته

این کاربر نظری ثبت نکرده است

۱ سال گذشته

جلال شادابی

این کاربر نظری ثبت نکرده است

۱ سال گذشته

z shafiee

این کاربر نظری ثبت نکرده است