صبا پروتئین

جزو صنف سوپر پروتینی

بازدید 60

درباره صبا پروتئین


عرضه انواع

گوشت گوساله ، گوسفند،ماهی،مرغ

سوسیس،کالباس و مواد غذایی


تاکنون تصویری ثبت نگردیده است

نیازمندی تاکنون ثبت نگردیده است

تاکنون تخفیفی ثبت نشده است

تاکنون نظری ثبت نگردیده است