درخواست خرید کارت تخفیف نیشاپس

ثبت نام آنلاین کارت تخفیف نیشاپس

شما با این کارت میتوانید با مراجعه به فروشگاه ها و خدمات دهندگانی که خدمات تخفیفی برای شما در نظر گرفتند از تخفیف استفاده کنید . برای این کار کافیست هنگام پرداخت ،کارت را به فروشنده نشان دهید تا فروشنده طبق لیست خدمات تخفیفی خود مبلغ تعیین شده را از کل مبلغ پرداختی کسر کند.

با ثبت شماره خود همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت و کارت را درب منزل شما تحویل خواهند داد

قیمت کارت با ارائه یک سال خدمات 58000 تومان