عضویت فروشگاه

٨٩٠٠٠ تومان
عضویت یکساله
  • ثبت نام همزمان در سایت و اپ
  • نمایش اطلاعات کامل فروشگاه
  • معرفی کامل خدمات
  • نمایش روی نقشه شهر
  • دارای پنل پیامک
  • ثبت نامحدود تصویر
  • درخواست نامحدود متقاضی کار