ورود
سلام دوستان
بزودی... تمامی کاربران میتوانند موقتا یادداشت های یک کاربر را ببیند و دیگر نیاز به دوستی با کاربر نیست. درصورت مفید بودن این تغییر ادامه خواهد داشت.
لطفا با نظراتتون مارا یاری دهید.
از همتون ممنون