ورود
به یک نفر سالن ‌كار خانم يا آقا جهت همكاري در كافي ‌شاپ مسافر (موسوفر) نیازمندیم. آدرس : بين بلوار فضل و غزالي 34

تلفن : 09154470206